Vzorový formulář odstoupení od smlouvy.


V případě potřeby vyplňte své údaje a zašlete na e-mail: coffeevolyne@gmail.com z e-mailové adresy, kterou jste uvedli při objednávce zboží. 


Kupující

Jan Novák 
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789


Prodávající

CoffeeDream s.r.o
U lužického semináře 147
118 00 Praha
coffeevlyne@gmail.com


Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ,,,,, v hodnotě .... Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne 22. prosince 2020 (číslo faktury 123456).
Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).
Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ....................., vedený u banky ........... , a.s.


S pozdravem 
Jan Novák 


Kavárna | Bar 

Útulné prostředí naší kavárny se s večerem proměňuje v místo plné života, kde se setkávají přátelé, pořádají rodinné oslavy, třídní srazy, nebo firemní večírky s nezaměnitelnou atmosférou.

Kontakt

E-mail: coffeevolyne@gmail.com
Provoz: +420 728 416 488
Rezervace: +420 606 127 215

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!